Tieslietu ministrs: Latvija ir gatava pildīt OECD Pretkukuļošanas konvencijas prasības
Trešdien, 16.martā, Parīzē notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rīkotā ministru konference, kurā apsprieda OECD Pretkukuļošanas konvencijas standartu ieviešanu un ar to saistīto nacionālo tiesību aktu piemērošanu, kā arī dalījās pieredzē par kukuļošanas apkarošanu starptautiskos biznesa darījumos un informēja par veiktajiem pasākumiem, lai pievienotos šai konvencijai un OECD. Sanāksmes laikā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apliecināja Latvijas gatavību turpināt pildīt OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (Pretkukuļošanas konvencija) prasības un nākotnē būt aktīvai OECD dalībvalstij. Vienlaikus viņš pauda gandarījumu par iespēju piedalīties turpmākās pretkukuļošanas politikas veidošanā, kas nodrošinās OECD Pretkukuļošanas konvencijas vietu globālās cīņas pret kukuļošanu priekšplānā. Savā uzrunā tieslietu ministrs atzina, ka Latvijai, kā OECD Pretkukuļošanas darba grupas un OECD Pretkukuļošanas konvencijas jaunpienācējai, ir privilēģija pirmo reizi piedalīties tik augsta līmeņa pasākumā, veidojot globālo pretkukuļošanas politiku. Akcentējot OECD Pretkukuļošanas konvencijas nozīmi, tieslietu ministrs norādīja, ka ciešā sadarbība ar OECD un pievienošanās process ir ļāvis Latvijai turpināt veiksmīgi uzlabot godīgu uzņēmējdarbības vidi. Pievienošanās procesa gaitā Latvija ir ieguvusi vērtīgu pieredzi, ar kuru tā ir gatava dalīties ar ieinteresētajām valstīm, kuras vēlas uzņemties OECD Pretkukuļošanas konvencijas saistības. Šī sanāksme ir lieliska iespēja izplatīt labo praksi un iegūto pieredzi, tādējādi veidojot labu pamatu tālākai ekonomiskajai attīstībai, atzīmēja Dzintars Rasnačs. Augsta līmeņa konferencē piedalījās pārstāvji no OECD Pretkukuļošanas konvencijas 41 dalībvalsts, 2 kandidātvalstīm un 11 uzaicinātajām novērotājvalstīm, kā arī 17 starptautisko organizāciju pārstāvji.   Papildu informācija: 2013.gada 3.oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD Pretkukuļošanas darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties OECD Pretkukuļošanas konvencijai, kuru Latvija ratificēja (apstiprināja) 2014.gada 21.martā. Tā stājās spēkā 2014.gada 30.maijā, Latvijai kļūstot par 41 OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalsti.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.