Informācija presei
Tieslietu ministrs: Latvija ir izpildījusi savu mājas darbu OECD Pretkukuļošanas darba grupā un turpinās efektīvi cīnīties pret korupciju
Ceturtdien, 17.martā, Latvijas delegācija tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (Pretkukuļošanas darba grupa) plenārsēdē, kurā sniedza ziņojumu par Latvijas ieguldīto darbu tai izteikto rekomendāciju ieviešanā, lai darba grupas dalībvalstis varētu sniegt savu izvērtējumu Latvijas sasniegtajam progresam kukuļošanas apkarošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos. Ja OECD Pretkukuļošanas darba grupa secinās, ka rekomendācijas ir izpildītas, tā varēs sniegt pozitīvu viedokli, kas būs viens no nosacījumiem lēmumam par Latvijas uzaicināšanu iestāties OECD. Savā uzrunā tieslietu ministrs sniedza īsu pārskatu par Latvijas paveikto pretkukuļošanas jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Iestāšanās procesu šajā starptautiskajā organizācijā ministrs tēlaini salīdzināja ar tās mājas drošības stiprināšanu un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, ko Latvija uzbūvēja, iestājoties Eiropas Savienībā. Pēc sanāksmes ministrs uzsvēra, ka iestāšanās OECD nenozīmēs attīstības procesa apstāšanos. Gluži otrādi – “iestāšanās OECD nozīmē sākumu straujākai virzībai uz priekšu”, uzsvēra Dzintars Rasnačs. Uzrunājot OECD Pretkukuļošanas darba grupu, tieslietu ministrs pauda pārliecību, ka Latvija ir godam izpildījusi savu mājas darbu, uzlabojusi tiesisko ietvaru kukuļošanas apkarošanas jomā un apliecinājusi savu apņemšanos turpināt efektīvu cīņu pret korupciju, tai skaitā ārvalstu kukuļošanu un naudas atmazgāšanu. Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka Latvijai ir politiskā griba stiprināt mūsu spējas cīnīties pret kukuļošanu, un pateicās par atbalstu Latvijas parlamenta deputātiem un valdības ministriem. Detalizētu informāciju par Latvijas sasniegto progresu un ieviestajām rekomendācijām sniedza vairāki Latvijas delegācijas dalībnieki – Latvijas pastāvīgās delegācijas OECD Pretkukuļošanas darba grupā vadītāja, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs un Valsts kancelejas direktors. Latvijas delegācijas sastāvā ir pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Ārlietu un Finanšu ministrijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.   Papildu informācija: 2013.gada 3.oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD Pretkukuļošanas darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties OECD Pretkukuļošanas konvencijai, kuru Latvija ratificēja (apstiprināja) 2014.gada 21.martā. Tā stājās spēkā 2014.gada 30.maijā, Latvijai kļūstot par 41 OECD Pretkukuļošanas konvencijas dalībvalsti. Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba grupā. Latvijas pievienošanās OECD Pretkukuļošanas konvencijai un aktīva dalība OECD Pretkukuļošanas darba grupā ir būtiski uzlabojusi gan Latvijas tiesisko ietvaru attiecībā uz starptautiskās kukuļošanas apkarošanu un novēršanu, gan spēju apkarot korupciju un izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.