Tieslietu ministrs: Latvija kopīgi ar citām ES dalībvalstīm ir apņēmusies izveidot Eiropas Prokuratūru
Trešdien, 19.aprīlī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs nosūtīja vēstuli Eiropas Parlamentam, ES Padomei un Eiropas Komisijai ar paziņojumu par Latvijas gatavību piedalīties ciešākā sadarbībā Eiropas Prokuratūras izveidē. Šodien Latvijas nacionālo pozīciju atbalstīja Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē, kurā piedalījās tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers. Savukārt Ministru kabinets apstiprināja nacionālo pozīciju 18.aprīlī. Tajā ir pausts atbalsts Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūru un Latvijas gatavībai sākt ES dalībvalstu ciešāku sadarbību ar mērķi izveidot Eiropas Prokuratūru. Tieslietu ministrs uzsver, ka Latvija vēlas būt to ES dalībvalstu vidū, kas veidos ciešāku sadarbību, lai Latvija varētu pilntiesīgi darboties Regulas teksta apspriešanā un Eiropas Prokuratūras izveidē. Latvija bija to 17 ES dalībvalstu vidū, kas parakstīja vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājam ar lūgumu iekļaut jautājumu par Regulas projektu 2017.gada 9.marta Eiropadomes darba kārtībā, lai nodrošinātu tālāku virzību darbā pie Eiropas Prokuratūras izveides. Ņemot vērā, ka Eiropadome konstatēja, ka nav panākta vienošanās par Regulas projektu un visas ES dalībvalstis tomēr nepiedalīsies Eiropas Prokuratūras izveidē, var uzsākt ES dalībvalstu ciešāku sadarbību ar mērķi izveidot Eiropas Prokuratūru. Par katras ES dalībvalsts nodomu piedalīties ciešākā sadarbībā tiek paziņots Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Komisijai. Regulas mērķis ir izveidot Eiropas Prokuratūru, kas būs atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.