Informācija presei
Tieslietu ministrs: Latvija turpinās sniegt būtisku atbalstu Maķedonijai tieslietu nozares uzlabošanā
Pirmdien, 11.decembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Maķedonijas tieslietu ministru Bilenu Saliji (Bilen Saliji), kurš ieradies darba vizītē Latvijā, lai parakstītu Saprašanās memorandu par sadarbību starp Latvijas Tieslietu ministriju un Maķedonijas Tieslietu ministriju. Saprašanās memorands paredz ciešāku sadarbību starp abām valstīm tieslietu nozarē, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu svarīgās jomās – juridiskā palīdzība un savstarpējā tiesiskā sadarbība, ieslodzījuma iestāžu un probācijas sistēmas efektīva pārvaldība, e-tiesiskums un plašāka piekļuve tiesu pakalpojumiem, tiesu darba modernizācija un tiesu procesu efektivitāte, tiesnešu apmācības. Tikšanās laikā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka Saprašanās memorands ir nozīmīgs Latvijas un Maķedonijas divpusējo attiecību stiprināšanā. Tas būs labs pamats turpmākās sadarbības attīstībai jaunā līmenī, starpministriju vienošanās nozīmi akcentēja Dz.Rasnačs. Lai palīdzētu Maķedonijai kā ES kandidātvalstij integrēties ES tiesiskuma telpā, Latvijas Tieslietu ministrijas sadarbība ar Maķedonijas Tieslietu ministriju tika uzsākta 2015.gadā, kopīgi īstenojot Eiropas Savienības finansēto mērķsadarbības (Twinning) projektu “Tiesiskuma stiprināšana” un sniedzot atbalstu Maķedonijas tieslietu nozares institūciju kapacitātes stiprināšanai. Projekts tika īstenots Maķedonijā no 2015.gada decembra līdz 2017.gada oktobrim. Pirmo reizi ministrijas vēsturē Latvijas Tieslietu ministrija šādā projektā iesaistītajās kā projekta vadošais partneris un sniedza būtisku atbalstu un vērtīgas zināšanas tieslietu nozares uzlabošanai Maķedonijā. Maķedonijas tieslietu ministrs vizītes laikā apmeklēs Atkarīgo centru Olaines cietumā un tiksies ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieci Ilonu Spuri. Otrajā vizītes dienā ministrs apmeklēs arī Valsts probācijas dienestu, kur tiksies ar tā vadītāju Mihailu Papsujeviču un iepazīsies ar notiesāto elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Maķedonijas delegācija apmeklēs arī Tiesu administrāciju un tiksies ar tās vadību, lai apspriestu tiesu darba modernizācijas pasākumus, ieviešot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tiesu darba organizācijā.