Tieslietu ministrs: Latvijā uzsāks jaunu resocializācijas programmu ieslodzīto atkarību mazināšanai
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pauž gandarījumu par šodien Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā (LSIK), lai Latvijā varētu uzsākt jaunas resocializācijas programmas īstenošanu ieslodzīto atkarību mazināšanai. Tieslietu ministrs uzsver, ka īsā laika posmā izdevies nodrošināt tiesiskās bāzes sagatavošanu un pieņemšanu valdībā un parlamentā – jau šovasar Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Atkarīgo centrs varēs uzņemt pirmos klientus. Atkarīgo notiesāto personu atrašanās šajā jaunajā resocializācijas centrā ir plānota kā atsevišķs un būtisks brīvības atņemšanas soda izpildes posms.
Šodien pieņemtie LSIK grozījumi nodrošinās efektīvu sodu izpildi jaunajā resocializācijas centrā, kurā tiks īstenota līdz šim nebijusi – uz recidīva mazināšanu orientēta – pieeja atkarīgo intensīvai resocializācijai jau soda izpildes laikā, uzskata tieslietu ministrs.
Tieslietu ministrs ir pārliecināts, ka jaunā IeVP pieeja mazinās recidīvu, jo efektīva atkarību mazināšanas programmu īstenošana ieslodzījuma laikā novērsīs arī noziegumu izdarīšanas cēloņus. Atkarīgām personām bieži vien tieši narkotisko un psihotropo vielu lietošana ir bijis pamats izdarīt noziedzīgus nodarījumus. Vienlaikus 200 notiesātajiem tiks nodrošināta unikāla iespēja jebkurā soda izciešanas stadijā brīvprātīgi iesaistīties atkarību mazināšanas programmā, kas tiks īstenota IeVP Atkarīgo centrā speciāli tam plānotā, starptautiskajiem standartiem atbilstošā un drošā infrastruktūrā. Darbu ar atkarīgajiem notiesātajiem veiks atbilstoši apmācīti darbinieki. Jaunās pieejas īstenošanā tiks izmantotas jau Norvēģijā un Polijā aprobētas atkarību mazināšanas programmu metodikas. Šobrīd ir radīti visi nepieciešamie apstākļi, lai Latvijas ieslodzījuma vietās atkarīgos ieslodzītos varētu iesaistīt arī citās resocializācijas programmās un veicinātu sodu izcietušo personu sekmīgu integrāciju sabiedrībā.   Papildu informācija: Atkarīgo centra izveide Olaines cietumā, ieskaitot tā būvniecību un personāla apmācību, notiek Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 8 277 294 eiro.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.