Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš ļoti skeptiski vērtē Gvantanamo nometnes bijušo ieslodzīto uzņemšanas iespējas Latvijas ieslodzījuma vietās. Līdz šim tieslietu ministrs nav saņēmis sīkāku informāciju no Ārlietu ministrijas par Eiropas Savienības nostāju šajā jautājumā, taču kā ieslodzījuma vietas pārraugošais ministrs viņš neredz iespējas, kā to varētu īstenot. „Viena lieta ir nacionālās likumdošanas izpēte attiecībā uz iespējām šādas personas uzņemt, pavisam cita – cik praktiski tas ir iespējams. Šobrīd ir skaidrs, ka mūsu ieslodzījumu vietu infrastruktūra ir tik novecojusi, ka mums problēmas sagādā mūsu pašu ieslodzīto izmitināšana, turklāt ekonomiskās krīzes iespaidā noziedzības līmenis turpina paaugstināties,” norāda Gaidis Bērziņš. 2008.gada 12.decembrī jau tika slēgts Pārlielupes cietums Jelgavā, kurš bija viskatastrofālākā stāvoklī un varēja apdraudēt sabiedrības drošību. „Viena lieta ir labās gribas parādīšana starptautiskajai sabiedrībai un atbalsta sniegšana sabiedrotajiem, taču, ja to nav iespējams praktiski īstenot, tad domāju maz ticams, ka tālākas diskusijas ir iespējamas,” uzsver tieslietu ministrs. Tieslietu ministrija ir izstrādājusi „Ieslodzījuma vietu attīstības koncepciju”, kas paredz cietumu skaita samazināšanu un to modernizēšanu, lai tie atbilstu drošības prasībām un cietumos būtu iespējams īstenot resocializācijas programmas, taču tas ir ilgtermiņa plāns, un tā īstenošana vēl nav uzsākta. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536