Tieslietu ministrs: maksātnespējas administratoru darbībā jānodrošina atklātums, neitralitāte un sabiedrības uzticēšanās
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pauž nožēlu par Saeimas lēmumu pārskatīt iepriekš pieņemto lēmumu par maksātnespējas administratoru profesijas reformu un atlikt to uz vēlāku laiku. Likumdevējs jau 2014.gada 30.oktobrī bija izšķīries, ka ir pienācis laiks uz administratoriem attiecināt valsts amatpersonām noteiktos labumu gūšanas ierobežojumus, t.sk., ienākumu gūšanu no ārzonas uzņēmumiem, kā arī paredzēt pienākumu iesniegt valsts amatpersonas deklarāciju. Ministrs uzsver – lai nodrošinātu adekvātu valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas administratoriem no 2015.gada 1.jūlija atbilstoši Saeimas pieņemtajam lēmumam, Tieslietu ministrija savlaicīgi ir rosinājusi darbu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā pie precizējumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Turklāt TM ir paredzējusi leģitīmus izņēmumus valsts amatpersonu pienākumu izpildē attiecībā uz administratoriem, kuri vienlaikus ir arī zvērināti advokāti, kā arī, atšķirībā no citām valsts amatpersonām, TM nav paredzējusi speciālus amatu savienošanas ierobežojumus administratoriem. Arī pēc šodienas Saeimas lēmuma Tieslietu ministrija rosinās Koalīcijas sadarbības padomē atbalstīt ministrijas izstrādātos precizējumus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un virzīt tos izskatīšanai Saeimā. Vienlaikus tieslietu ministrs pateicas Vienotības un Nacionālās apvienības Saeimas frakciju deputātiem, kuri atbalstīja iepriekš pieņemtās normas saglabāšanu – valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem no 2015.gada 1.jūlija, kas būtiski novērstu negodprātīgas rīcības riskus viņu darbībā, veicinātu tās atklātumu, neitralitāti, sabiedrības uzticēšanos viņu darbībai, kā arī novērstu personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz maksātnespējas administratoru darbību. Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.