Tieslietu ministrs: "Maksātnespējas process negodprātīgiem administratoriem kļuvis nepievilcīgs"
Trešdien, 29. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns darba vizītē apmeklēja Maksātnespējas kontroles dienestu (MKD), lai ar iestādes direktori Baibu Bangu pārrunātu aktualitātes iestādes darbībā un maksātnespējas jomā.                   Vizītes laikā MKD direktore B.Banga informēja tieslietu ministru par 2018. gada darba rezultātiem, tostarp administratora profesijas reformas rezultātiem un īstenotajiem uzraudzības pasākumiem, vēršot tieslietu ministra uzmanību, ka reformas rezultātā ir veikti būtiski grozījumi uzraudzības procesa efektivitātes paaugstināšanai. MKD 2018. gadā pārbaudītajos 432 procesos kopumā ir pieņēmis deviņus lēmumus par normatīvo aktu pārkāpumiem administratoru rīcībā un nosūtījis trīs iesniegums Korupcijas un novēršanas un apkarošanas birojam ar lūgumu izvērtēt administratoru rīcību. Savukārt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam ir nosūtīti četri iesniegumi, bet Valsts policijai trīs, kuri saturēja ziņas par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Papildus no 2019. gada ir izveidota jauna administratoru rinda, kura darbojas automātiski, mijiedarbojoties Elektroniskajai maksātnespējas uzskaites sistēmai (EMUS) un Tiesu informatīvajai sistēmai. Atšķirībā no iepriekšējās rindas, jaunajā rindā nav publiski redzami ne administratori, ne parādnieki, turklāt, tās uzturētājs ir nevis MKD, bet gan Tiesu administrācija, tādejādi garantējot nejaušības principa ievērošanu maksātnespējas procesu sadalē.
Vienlaikus tieslietu ministrs J.Bordāns apliecināja: "MKD reformu rezultātā ir nodrošinājis efektīvu maksātnespējas procesa administratora uzraudzību. Tā rīcībā ir nodoti instrumenti, kas nodrošina administratora amata darbības kontroles veikšanu, lai nepieļautu maksātnespējas procesu ļaunprātīgu izmantošanu. Statistikas dati apliecina, ka kopš 2017. gada maksātnespējas procesa administratoru skaits ir samazinājies no 312 uz 212 administratoriem, tādējādi šis bizness ar reiderisma pazīmēm negodprātīgiem maksātnespējas procesa administratoriem ir kļuvis nepievilcīgs pastiprinātās MKD uzraudzības dēļ."
Pārrunājot MKD 2019. gada darbības prioritātes, tieslietu ministrs uzsver: "MKD ir jāturpina iesāktais darbs un jāpilnveido izveidotās maksātnespējas uzraudzības sistēmas efektivitāte, lai nodrošinātu iedarbīgus un pastiprinātas uzraudzības pasākumus, tostarp pārbaužu veikšanu ar mērķi atklāt normatīvo aktu pārkāpumus un pēc iespējas samazināt nelikumīgas darbības maksātnespējas procesos."
MKD direktore B.Banga apliecināja, ka 2019. gadā MKD turpinās paaugstināt uzraudzības pasākumu efektivitāti - īstenojot Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs  2016. – 2020. gadam noteikto virzienu, pilnveidojot izveidoto EMUS un sekmējot sadarbību ar citām valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv