Tieslietu ministrs Mareks Segliņš nosūtījis vēstuli Valsts Prezidenta kancelejas Ordeņa kapitulam, kurā lūdz nevērtēt savu kandidatūru Viestura ordeņa piešķiršanai. Kā iepriekš ziņots, iekšlietu ministre Linda Mūrniece ierosinājusi tieslietu ministram Marekam Segliņam, Aloizam Vaznim - iekšlietu ministram Ivara Godmaņa pirmajā valdībā, kopumā 50 bijušajiem un esošajiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem,  piešķirt valsts apbalvojumu - Viestura ordeni. Tieslietu ministrs M.Segliņš norāda, ka salīdzinot un izvērtējot to laiku, kad iekšlietu ministra pienākumus pildīja viņš un kad Aloizs Vaznis – situācijas dramatisms un lēmumu pieņemšanas smagums daudz izšķirīgāks un skarbāks bija vēsturiskos mēnešos pēc 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanas. Tieši tobrīd 1990. un 1991. gada sākumā, kad Latvijā atradās PSRS karaspēks un nesodīti darbojās „Omon” kaujinieki, vadīt atjaunotās Latvijas iekšlietu ministriju bija ne tikai profesionāli un politiski atbildīgs uzdevums, bet tam bija vajadzīga arī cilvēciska drosme un pašuzupurēšanās spējas. Tāpēc tieslietu ministrs M. Segliņš aicina šo valsts apbalvojumu piešķirt bijušajam iekšlietu ministram Aloizam Vaznim.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv