Informācija presei
Tieslietu ministrs: MNA darbības rezultāti apliecina maksātnespējas procesa uzraudzības efektivitātes paaugstināšanos
Trešdien, 28.septembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Maksātnespējas administrācijas (MNA) vadību, lai apspriestu paveiktos un plānotos pasākumus maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības nodrošināšanā.
“Kaut arī Saeimā vēl turpinās aktīvs darbs pie administratoru darbības uzraudzības sistēmas uzlabošanas un MNA kapacitātes stiprināšanas, jau šobrīd - ar esošajiem tiesiskajiem instrumentiem - ir paaugstinājusies maksātnespējas procesa uzraudzības efektivitāte,” uzsver tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.
Maksātnespējas procesu uzraugošā iestāde ir paaugstinājusi savas darbības efektivitāti, secina tieslietu ministrs, iepazīstoties ar aktuālajiem MNA darbības rādītājiem.   Tikšanās laikā MNA vadība iepazīstināja tieslietu ministru ar veiktajiem kontroles pasākumiem administratoru darbības likumības nodrošināšanā:
  • uzraudzības kārtībā pieņemti 22 lēmumi par pārkāpumu atzīšanu administratoru rīcībā (pagājušajā gadā kopumā – 24 lēmumi);
  • izskatot sūdzības, šogad jau pieņemti 63 lēmumi par pārkāpumu atzīšanu administratoru rīcībā.
Kopš 2015.gada 1.janvāra MNA kompetencē ir nodota arī administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana saistībā ar maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu:
  • pagājušajā gadā uzsāktas 113, šogad deviņos mēnešos – 96 administratīvo pārkāpumu lietas;
  • šogad pieņemti jau 62 lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu par kopējo summu 22 475 eiro apmērā (pagājušajā gadā – 52 lēmumi par kopējo summu 20 550 eiro apmērā).
Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja MNA izveidoto Elektronisko maksātnespējas uzraudzības sistēmu, kuras primārais uzdevums ir nodrošināt efektīvu kontroli pār katru maksātnespējas procesu. Pirmajos piecos mēnešos elektroniskajā uzraudzības sistēmā ir iesniegti vairāk nekā 1800 administratoru darbības pārskati. Lai stiprinātu MNA kapacitāti un spējas efektīvi izskatīt sarežģītākās lietas, no 1.septembra ir palielinātas iestādes darbinieku algas, izlīdzinot tās ar citām valsts pārvaldes iestādēm. Sarunas laikā MNA vadība apliecināja tieslietu ministram, ka ir uzsākta aktīva sadarbība ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policiju un prokuratūras iestādēm, kā arī informācija par administratoru rīcības izvērtēšanu tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam atbilstoši tā kompetencei. Abas puses pārrunāja arī nepieciešamos pasākumus administratoru profesijas reformas pabeigšanai, tostarp sertificēšanas funkcijas nodošanu valstij, stingrāku prasību noteikšanu attiecībā uz administratoru kvalifikāciju, reputāciju un profesionalitāti, kā arī regulāras administratoru eksaminācijas ieviešanu.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.