Informācija presei
Tieslietu ministrs: NĪ darījumu procesa pilnveidošanas mērķis – ierobežot fiktīvus darījumus, apkarot ēnu ekonomiku un mazināt krāpšanas riskus
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka nav pamata publiski izskanējušajām bažām par nekustamo īpašumu darījumu procesa pilnveidošanu kādas personu grupu interesēs. Turklāt obligāta notariālā akta formas ieviešana nav pašmērķis par jebkādiem līdzekļiem, bet viens no ekspertu lokā diskutējamajiem jautājumiem, kā visas sabiedrības interesēs uzlabot tiesisko vidi nekustamo īpašumu darījumos.
“Patlaban galvenais Tieslietu ministrijas uzdevums ir izstrādāt rīcības virzienus un priekšlikumus nekustamo īpašumu darījumu procesa pilnveidošanai, lai apkarotu ēnu ekonomiku, mazinātu krāpšanas riskus šajos darījumos, kā arī novērstu zemesgrāmatu un notariāta sistēmas izmantošanu ļaunprātīgiem mērķiem”, norāda tieslietu ministrs.
Šādu uzdevumu paredz arī Deklarācija par MK iecerēto darbību un tās īstenošanai sagatavotais Valdības rīcības plāns. Ar tieslietu ministra Dzintara Rasnača rīkojumu ir izveidota starpinstitucionāla darba grupa TM valsts sekretāra Raivja Kronberga vadībā – tajā iesaistītajiem nozaru ekspertiem ir dots uzdevums veikt vispusīgu situācijas izvērtējumu, identificēt riskus un piedāvāt publiskajai apspriešanai vairākus risinājumus nekustamo īpašumu darījumu tiesiskās drošības stiprināšanai. Tostarp, konceptuāli tiek vērtēta arī iespēja ieviest obligāta notariālā akta formu – visām personām vai noteiktam personu lokam, piemēram, tikai fiziskām personām. Patlaban darba grupā tiek vērtēti gan Notariāta priekšlikumi, gan Valsts ieņēmumu dienesta informācija par krāpšanas riskiem un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Vienlaikus tieslietu ministrs uzsver, ka būtisks priekšnoteikums priekšlikumu virzīšanai gan publiskajai apspriešanai, gan izskatīšanai Ministru kabinetā būs administratīvā sloga un kopējo izmaksu samazināšana darījumā iesaistītajām pusēm. Nekustamo īpašumu darījumu procesā tiks īstenots vienas pieturas aģentūras princips – lai paaugstinātu tiesisko drošību un panāktu lielāku darījumu procesa efektivitāti, tas tiks digitalizēts, un pie notāra veikto darījumi tiks reģistrēti zemesgrāmatā, izslēdzot krāpšanas riskus. Turklāt šāda kārtība samazinās to gadījumu skaitu, kad ilgstoši zemesgrāmatā netiek reģistrēti nekustamo īpašumu darījumi. Kopējo izmaksu samazinājums būs iespējams, nosakot zemākas valsts nodevas un notāru pakalpojumu takses. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā noteikto Tieslietu ministrijai līdz 30.septembrim jāsagatavo iespējamie rīcības virzieni un pasākumi nekustamo īpašumu darījumu procesa pilnveidošanai.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.