Informācija presei
Tieslietu ministrs: NĪ darījumu reforma notiks visu sarunās iesaistīto pušu interesēs
Reforma darījumos ar nekustamajiem īpašumiem ir nepieciešama – visām iesaistītajām pusēm ir jāmeklē labākie risinājumi sabiedrības interesēs, uzsver tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pēc tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām par nepieciešamajiem pasākumiem tiesiskuma stiprināšanai darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.
Tieslietu ministrs uzskata, ka nekustamo īpašumu darījumu reformai ir jāsasniedz vairāki mērķi – ierobežot ēnu ekonomiku, mazināt administratīvo slogu, stiprināt tiesisko drošību un samazināt ar nekustamo īpašumu darījumiem saistītās izmaksas.
Turklāt ministrs pauž pārliecību, ka uz apspriešanu Ministru kabinetā tiks virzīti nekustamo īpašumu darījumu procesa pilnveidošanas pasākumi, par kuriem būs panākta vienošanās starp visām ieinteresētājām pusēm. Tikšanās laikā pozitīvi tika vērtēti TM priekšlikumi, kas paredz nekustamo īpašumu darījumu procesā plašāk izmantot elektronisko vidi un īstenot vienas pieturas aģentūras principu, kā arī optimizēt informācijas apmaiņu starp dažādiem valsts reģistriem un sadarbību starp kompetentajām iestādēm, lai novērstu krāpšanas riskus. Vienlaikus paredzēts saglabāt bāriņtiesu funkcijas nekustamo īpašumu darījumu procesā, nodrošinot elektroniskā vidē to saikni ar zemesgrāmatām. Sarunas laikā tika apzināti iespējamie pasākumi identificēto problēmu risināšanai saistībā ar nekustamo īpašumu atsavināšanu, tostarp attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, neskaidras izcelsmes naudu, novēlota darījumu reģistrāciju, zemesgrāmatu un notariāta sistēmas izmantošanu ļaunprātīgiem mērķiem. Lai stiprinātu tiesisko drošību darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, viens no ekspertu lokā diskutējamajiem jautājumiem ir arī obligāta notariālā akta formas ieviešana attiecībā uz paaugstinātiem riskiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un fiktīviem darījumiem. Vienlaikus tieslietu ministrs pauda pārliecību, ka nekustamo īpašumu darījumu reformai jānotiek arī ciešā sadarbībā ar uzņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām, lai dotu tieslietu ieguldījumu kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides attīstībā. Jau rīt, 16.jūnijā, notiks kārtējā tieslietu ministra izveidotās darba grupas sēde, kurā apspriedīs tikšanās laikā izteiktos priekšlikumus un lems par turpmākajiem galvenajiem rīcības virzieniem un pasākumiem, kas saskaņā ar Valdības rīcības plānu jāsagatavo līdz š.g. 30.septembrim.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.