Informācija presei
Tieslietu ministrs: NĪN likuma izmaiņām jābūt jau šogad
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedāvā konkrētu rīcības virzienu un izmaiņas attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa politiku, rosinot mazināt kadastrālās vērtības nozīmi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķināšanā. Ministrs sagaida Finanšu ministrijas atsaucību NĪN aprēķina formulas mainīšanai. Vienlaikus ministrs norāda, ka Tieslietu ministrija turpinās uzstāt uz piedāvājumu līdz 2020.gadam "iesaldēt" kadastrālo vērtību bāzi, lai šajā laikā pilnveidotu kadastrālo vērtību noteikšanas metodiku un izstrādātu jaunu vērtību bāzi. Taču Finanšu ministrijai jau ar 2018.gada 1.janvāri būtu jāpiedāvā tāds pagaidu regulējums, kas pārliecinātu pašvaldības īstenot sociāli atbildīgu NĪN politiku. Turklāt NĪN pieaugums nedrīkst būt lielāks par 10%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzsver Dzintars Rasnačs. Savukārt pašvaldībām, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus kopsakarā ar nodokļa likmi, ir jāievēro sociālās atbildības princips, saskaņā ar kuru tām it īpaši jāņem vērā nodokļa ietekme uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām. Latvijā ir 119 pašvaldības un katra īsteno savu atlaižu politiku. Aktuāls ir jautājums, cik Latvijā ir tādu pašvaldību, kas to attiecina pret vienīgā mājokļa īpašniekiem, mantotajiem dzimtas īpašumiem, personām, kas gadu desmitiem dzīvo konkrētajā īpašumā? Pašvaldībām šādas tiesības ir, nosakot to savos saistošajos noteikumos. Un tas būtu izvērtējams katrā pašvaldībā, norāda ministrs.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.