Informācija presei
Tieslietu ministrs paraksta EP Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību
Ceturtdien, 30.martā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Strasbūrā tikās ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāra vietnieci Gabriella Battaini-Dragoni un Latvijas vārdā parakstīja Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, lai Latvija varētu uzsākt pievienošanās procesu šai konvencijai. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka pievienošanās konvencijai un Latvijas tiesiskā regulējuma pilnveidošana ļaus efektīvāk novērst un apkarot nelikumīgi izņemtu cilvēku orgānu tirdzniecību, kas cieši saistīta ar cilvēku tirdzniecību. Pateicoties konvencijai, tiks noteikti vienoti noteikumi izmeklēšanai un kriminālvajāšanai, kā arī uzlabota starptautiskā sadarbība un informācijas apmaiņa krimināltiesiskajā jomā, lai starptautiskā līmenī efektīvāk cīnītos ar cilvēka orgānu nelikumīgu tirdzniecību saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Turpmāk kriminālatbildība tiks paredzēta ne tikai par cilvēku orgānu nelikumīgu izņemšanu, bet arī ar to izmantošanu saistītām darbībām, piemēram, nelikumīgu glabāšanu, pārvadāšanu, nodošanu, importēšanu un eksportēšanu. Lai nodrošinātu atbilstību konvencijai, Krimināllikumā tiks paredzēta atbildība par orgānu donora vai saņēmēja nelikumīgu vervēšanu, ja tas būs saistīts ar materiālu vērtību vai citu labumu piedāvāšanu vai došanu. Tāpat arī tiks paredzēta atbildība par nelikumīgu informācijas izplatīšanu ar nolūku gūt peļņu vai materiālu labumu. Konvencija paredz veikt arī preventīvus pasākumus valstu līmenī, lai nodrošinātu caurskatāmu cilvēku orgānu transplantācijas sistēmu un pacientiem taisnīgu pieeju transplantācijas pasākumiem. Lai novērstu un apkarotu cilvēku orgānu tirdzniecību, valstīm būs jānodrošina veselības aprūpes speciālistu un attiecīgo amatpersonu apmācības, kā arī jāveicina sabiedrības izpratne par cilvēku orgānu tirdzniecības prettiesiskumu un bīstamību. Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību tika atvērta parakstīšanai 2015.gada 25.martā. Konvencija ir viens no jaunākajiem Eiropas Padomes starptautiskajiem līgumiem un galvenokārt ir krimināltiesību instruments. Tā definē konkrētus noziedzīgus nodarījumus un kriminālprocesuālus jautājumus. Līdz šim konvenciju ir parakstījušas 17 valstis, no tām viena arī ratificējusi. Konvencija stāsies spēkā, kad to būs ratificējušas vismaz piecas valstis, tostarp vismaz trīs Eiropas Padomes dalībvalstis.   Plašāka informācija Eiropas Padomes mājaslapā. Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību (latviešu valodā).   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.