Tieslietu ministrs paraksta saprašanās memorandu ar Ukrainas Vicepremjeru un piedalās Twinning projekta noslēguma pasākumā
Piektdien, 21. jūnijā, Kijevā, Ukrainā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns parakstīja saprašanās memorandu ar Ukrainas Vicepremjeru - Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministru - Stepanu Kubivu (Stepan Kubiv), lai veicinātu ar rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību saistīto pasākumu īstenošanu. Tieslietu ministrs J.Bordāns uzsver: “Saprašanās memorands skaidri pauž Latvijas Tieslietu ministrijas un Ukrainas Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrijas vēlmi sekmēt ekonomikas un tirdzniecības, kā arī rūpnieciskā īpašuma attīstību Latvijā un Ukrainā. Tas ir būtisks solis abu valstu sadarbības veicināšanai un rūpnieciskā īpašuma jomas stiprināšanai, ko nodrošinās Latvijas Republikas Patentu valde un Ukrainas Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrija.” Komandējuma ietvaros tieslietu ministrs J.Bordāns piedalījās arī intelektuālā īpašuma forumā “Intelektuālais īpašums – likumos, ekonomikā un tehnoloģijās”, kas norisinājās no 20. līdz 21. jūnijam. Forumā diskutēja par aktuālajiem jautājumiem intelektuālā īpašuma jomā sasaistē ar inovācijām un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu. Tieslietu ministrs, 21. jūnijā, atklāja arī Ukrainas Twinning projekta noslēguma pasākumu. Projekts tika vērsts uz Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanu, veidojot vienotu tiesu praksi tieslietu administrēšanā. Projekta īstenošanas periodā Tieslietu ministrija nodrošināja 190 ekspertdienas tiesnešu un tiesu darbinieku zināšanu paaugstināšanai.   "Īstenojot Twinning projektu, ir izveidojusies ļoti laba un konstruktīva sadarbība starp Tieslietu ministriju, Ukrainas Augstāko tiesu un Latvijas Augstāko tiesu. Latvija arī turpmāk ir gatava sadarboties un atbalstīt Ukrainu tieslietu reformas ietvaros," uzsvēra ministrs.         Papildu informācija: Ukrainas Twinning projekts Nr. UA 12 ENPI JH 02 16 “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī” tika īstenots 28 mēnešus. Projekta vadošais partneris ir Vācijas Starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācija. Projekts 100 % apmērā tika finansēts no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv