Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns kā Latvijas delegācijas vadītājs šodien devies uz Parīzi, lai piedalītos OECD* Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas sanāksmē. Tieslietu ministrs savā uzrunā 11.decembrī informēs par panākto progresu darba grupas sniegto rekomendāciju ieviešanā nacionālajā līmenī, proti, par attiecīgo grozījumu izstrādi Krimināllikumā, pilnveidojot regulējumu, kas vērts uz cīņu ar korupcijas noziegumiem. Tāpat ministrs informēs par attiecīgo OECD darba grupas ieteikto grozījumu virzību Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā. Kā Latvijas valdības pārstāvis ministrs personīgi apliecinās valdības apņemšanos un skaidri nospraustos mērķus veidot Latvijā efektīvu sistēmu cīņā ar korupciju gan no tiesiskā regulējuma kvalitātes, gan no tā piemērošanas viedokļa. Jānis Bordāns, būdams tieslietu ministrs, apzinās, ka pat pārdomāts un pilnīgs tiesiskais regulējums praksē varētu būt neefektīvs un bezspēcīgs bez patiesas politiķu vēlmes cīnīties ar korupciju. Tāpat Jānis Bordāns uzsvērs Latvijas atbildīgo iestāžu, tostarp Tieslietu ministrijas, gatavību aktīvi iesaistīties OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas darbā, piedaloties diskusijās par lēmumu virzībām, tādējādi sniedzot Latvijas valdības ieguldījumu pretkorupcijas cīņā starptautiskajā līmenī. Papildus darba grupas sanāksmei 11.decembrī Parīzē ir plānota Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu delegāciju divpusēja tikšanās, lai detalizēti apspriestu OECD rekomendāciju ieviešanu Latvijā un Saeimā apstiprinātos grozījumus. OECD rekomendāciju ieviešana kukuļošanas apkarošanas jomā ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem lēmuma pieņemšanai par valsts gatavību pievienoties šai organizācijai. OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas sanāksme notiek š.g.10.-14.decembrī Parīzē. *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD) ir starpvaldību organizācija, kuras sastāvā ir 34 attīstītākās pasaules valstis, to skaitā 21 ES dalībvalsts. http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Ekonomiskas-attiecibas/Starpt-ekon-org/OECD/OECD/ Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv