Informācija presei
Tieslietu ministrs pārrunā ar Valsts kontrolieri cietuma būvniecības projektu
Šodien, 15.janvārī tieslietu ministrs Jānis Bordāns, tiekoties ar Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu, pārrunāja jaunā cietuma būvniecības projekta īstenošanas gaitu. Tikšanās notika pēc Jāņa Bordāna iniciatīvas, atbilstoši gada sākumā plānotajam kalendāram. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās, ka Valsts Kontrole (VK) sniegs atzinumu par Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto informāciju par cietuma būvniecības projekta īstenošanas variantiem, ņemot vērā valsts un sabiedrības intereses un valsts finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu. “Valsts Kontroles uzdevums ir uzraudzīt valsts naudas tēriņus. Tāpēc šobrīd esam gatavi sniegt savu skatījumu par šī projekta attīstību. Turklāt Bordāna šobrīd sniegtā informācija mums būs noderīga arī nākotnē, veicot revīziju,” stāsta Valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Kā zināms, Ministru Kabinets (MK) ir pieņēmis lēmumu par jauna cietuma būvniecību Latvijā, par atbildīgo institūciju nosakot Tieslietu ministriju. Cietuma būvniecībai paredzētais finansējums ir 78 962 617 eiro (55 495 243 latu). Šis ir viens no lielākajiem un naudas ziņā apjomīgākajiem tieslietu nozares projektiem. Tā īstenošanu organizē Uzraudzības grupa valsts sekretāra Mārtiņa Lazdovska vadībā. MK Tieslietu ministrijai ir uzdevis izvērtēt iespēju izmantot Igaunijas pieredzi jaunā cietuma būvniecībā. Rezultātā starp Latvijas un Igaunijas tieslietu ministriem ir noslēgta vienošanās par sadarbību tieslietu jautājumos, ietverot sadarbību infrastruktūras objektu būvniecības jautājumos. Kopš 2013.gada marta procesā atrodas konkrētā līguma, - kas regulēs Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūras sniegto pakalpojumu un Latvijas puses samaksas par pakalpojumiem attiecības - noteikumu saskaņošana un noslēgšana.
“Ņemot vērā, ka šāds projekts līdz šim nav realizēts, šobrīd būtiski izvērtēt ne tikai iespējamo sadarbības partneru iesaistes līmeni, kompetenci un sniedzamo pakalpojumu klāstu, bet arī pašreiz - agrīnā projekta ieviešanas stadijā - pieņemto lēmumu ietekmi uz tālāko projekta ieviešanas gaitu. Šobrīd ir iespējami vairāki cietuma būvniecības īstenošanas varianti, tāpēc ļoti svarīgi tos visus izvērtēt, raugoties arī no caurskatāmas naudas plūsmas un kontrolējamas atbildības viedokļa,” uzsver Jānis Bordāns.
Tikšanās laikā ministrs Jānis Bordāns un Valsts kontroliere Elita Krūmiņa pārrunāja arī citus tieslietu nozares jautājumus, tostarp Maksātnespējas administrācijas darbību un ieslodzīto veselības aprūpi. Valsts kontroliere atzinīgi novērtēja Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieces Ilonas Spures redzējumu par situācijas IeVP uzlabošanu.