Informācija presei

Piektdien, 21.februārī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalīsies Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē, kurā tiks skatīta viņa ierosinātā disciplinārlieta pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.

Disciplinārlietas ierosināšanas pamats - pieļauta rupja nolaidība,  izskatot civillietu par ievērojama parāda piedziņu no valsts iestādes saistībā ar būvniecību.

Atbilstoši likuma prasībām veicot iepriekšējo pārbaudi Tieslietu ministrijā, tika secināts, ka tiesnesis nav veicis savus amata pienākumus pietiekami profesionāli un rūpīgi, tādējādi nodarot kaitējumu tiesu varas reputācijai.

Tā būs jau otrā reize, kad ministrs personīgi piedalās Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē, lai skaidrotu pamatojumu un argumentus disciplinārlietas ierosināšanai.

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Kopumā 2019. gadā tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir ierosinājis sešas disciplinārlietas pret tiesnešiem.

Trīs gadījumos tiesnešiem ir uzlikti likumā noteiktie disciplinārsodi: divos gadījumos piemērota piezīme un vienā gadījumā – amatalgas samazināšana uz sešiem mēnešiem, ieturot 10% no amatalgas.

Savukārt trīs gadījumos Tiesnešu disciplinārkolēģija aprobežojās ar lietas izskatīšanu sēdē, neuzliekot disciplinārsodu. Tiesnešu disciplinārās atbildības likums to paredz kā izņēmuma gadījumu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Andris Vitenburgs

Tieslietu ministra preses sekretārs

Tālrunis: 67036759, 26599312

E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.