Informācija presei
Tieslietu ministrs Mareks Segliņš š.g. 17. martā plkst. 11:00 svinīgi atklās Dobeles rajona tiesas jaunās telpas Muldavas ielā 16. Tiesa atrodas ēkas 1. un 2.stāvā, tajā ir četras tiesas sēžu zāles un atsevišķas konvoja telpas. Jaunās Dobeles rajona tiesas telpas izveidotas atbilstoši tiesu ēku un telpu aprīkojuma prasībām, kas paredz atsevišķi nodalītu publisko un apmeklētājiem pieejamo zonu no slēgtās jeb tiesas darbinieku darba zonas. Šāds plānojums norobežo tiesas apmeklētājus no tiesnešu darba kabinetiem. Tiesas telpas ir pieejamas iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Tieslietu ministrs Mareks Segliņš par jauno tiesas telpu atklāšanu saka: „Viens no tiesiskas valsts pamatnosacījumiem ir tiesu neatkarība. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai tiesneši un tiesas darbinieki strādātu savam darbam un tā specifikai atbilstošās telpās. Līdz šim Dobeles rajona tiesa atradās tiesas darbam nepiemērotās telpās – tam pielāgotā viesnīcas ēkā. Lai arī zināms, kāda šī brīža ekonomiskā situācija valstī, tomēr tiesu darbs nav apstājies, tas ir palielinājies – jo īpaši civillietās. Esmu gandarīts, ka turpmāk Dobeles rajona tiesa strādās darbam piemērotās telpās.” Ēkā atrodas arī Dobeles zemesgrāmatu nodaļa, Valsts probācijas dienesta Dobeles teritoriālā struktūrvienība un Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrs. Tiesu administrācija par šo telpu nomu ir noslēgusi līgumu ar SIA „I.R. Nami”. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv