Šodien, 4.novembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš teiks svinīgu uzrunu Latvijas Zvērinātu notāru padomes kopsapulcē. Latvijas zvērinātu notāru kopsapulces mērķis ir ievēlēt jauno notāru padomes un revīzijas komisijas sastāvu, jo 2008. gada nogalē ievēlēto institūciju pilnvaru termiņš ir beidzies. Kopsapulcē līdzšinējā padomes vadība informēs par Latvijas Zvērinātu notāru padomes paveikto, kā arī par būtiskākajiem notikumiem pēdējo trīs gadu laikā. Latvijas Zvērinātu notāru padome uzrauga un vada zvērinātus notārus. Notāri to ievēl aizklātā balsojumā reizi trīs gados. Padome nodrošina kolēģijas statūtos noteikto uzdevumu izpildi un īsteno kopsapulču lēmumus. Latvijas Zvērinātu notāru padomes kopsapulce notiks plkst.10.00 viesnīcā „Rīga”, Aspazijas bulvārī 22. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/