Tieslietu ministrs piedalīsies neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē
Piektdien, 8.jūlijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Bratislavā (Slovākijā) piedalīsies neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kurā Slovākijas prezidentūra aicina diskutēt par Eiropas prokuratūras izveidi, digitālajiem risinājumiem pārrobežu tiesas procesos un šifrētu (kriptētu) datu izmantošanas iespējām cīņā pret noziedzību. Tieslietu ministri diskutēs par efektīvākajiem risinājumiem, kā novērst zaudējumus, ko rada krāpšana un cita noziedzīga rīcība pret ES finanšu interesēm. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie regulas projekta par Eiropas prokuratūras izveidi un direktīvas projekta par cīņu pret krāpšanu, kas skar ES finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības. Regulas projekta mērķis ir nodrošināt pietiekami efektīvu ES finanšu interešu aizsardzību – izveidot Eiropas prokuratūru, kas būtu pilnvarota veikt izmeklēšanu un ar kriminālvajāšanu saistītas darbības. Latvija piekrīt Slovākijas prezidentūras nostājai, ka efektīvu ES finanšu interešu aizsardzību nodrošinās visu instrumentu un iestāžu (direktīva, Eiropas prokuratūra, Eirojusts un Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai) sekmīga mijiedarbība. Lai mērķtiecīgi virzītos uz efektīvāku ES finanšu interešu aizsardzību, Latvija atbalsta ieceri aicināt Eiropas Komisiju sagatavot izmaksu un efektivitātes analīzi jautājumā par ES finanšu interešu aizsardzību un Slovākijas prezidentūras apņemšanos panākt vispārēju pieeju regulas projektam par Eiropas prokuratūras izveidi. Tieslietu ministru sanāksmē apspriedīs arī jautājumu par digitālo tehnoloģiju izmantošanas veidiem un iespējām tieslietu jomā, kuru mērķis ir mazināt birokrātiskos šķēršļus un atvieglot pilsoņu un uzņēmumu iespējas ātri un efektīvi īstenot savas tiesības. Lai efektīvāk izmantotu e-risinājumus tieslietu jomā, sanāksmē ministri diskutēs gan par labākās prakses apkopojuma sagatavošanu, gan par augstākā drošības līmeņa risinājumu izmantošanu. Šajā jautājumā Latvija atbalsta labākās prakses apmaiņu un normatīvajos aktos paredzētus drošus e-risinājumus. Minētais ir būtisks priekšnoteikums savstarpējai e-risinājumu īstenošanai gan nacionālā līmenī, gan pārrobežu tiesiskajā sadarbībā. Attīstoties digitālajai saziņai, aizvien plašāk tiek izmantota datu šifrēšana (kriptēšana), lai nodrošinātu informācijas aizsardzību – arī šis būs viens no jautājumiem ES tieslietu ministru dienas kārtībā. Šobrīd ne ES, ne starptautiskā līmenī nav regulējuma, ko varētu piemērot krimināltiesībās attiecībā uz kriptētu informāciju. Tāpēc ministri diskutēs par problemātiskajiem jautājumiem, kurus dalībvalstis saskata kā lielākos izaicinājumus kriminālprocesā. Kriptēšana ir nopietns šķērslis elektronisko pierādījumu izmantošanai kriminālprocesa vajadzībām, taču vienlaikus jānodrošina indivīdu tiesību aizsardzība.   Informāciju sagatavoja: Marta Kive Tieslietu ministra padomniece Tālrunis: 67036729 E-pasts: Marta.Kive@tm.gov.lv.