Rīt, 11. janvārī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš piedalīsies svinīgajā ceremonijā, kurā tiesneši nodos zvērestu Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai. Zvērestu nodos Administratīvās rajona tiesas tiesneši Dace Ābele un Aldis Vīksne, Rīgas rajona tiesas tiesnese Elita Stivriņa, Dobeles rajona tiesnese Renāte Krasovska, Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Ligita Birkhāne, Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Aija Grāve un Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Inese Punte.Par Daces Ābeles un Alda Vīksnes iecelšanu tiesneša amatā Saeima lēmusi 30. novembrī, par Elitas Stivriņas un Renātes Krasovskas iecelšanu tiesneša amatā – 7. decembrī, par Ligitas Birkhānes un Aijas Grāves iecelšanu tiesneša amatā – 13. decembrī, savukārt Inese Punte tiesneša amatā iecelta ar Saeimas 21. decembra lēmumu.Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 68. pantu tiesneša zvērestu pieņem Valsts prezidents un pēc tā došanas tiesnesis stājas pie savu pienākumu pildīšanas.Mārtiņš PankeTieslietu ministra preses sekretārstālr. 7036740, 26556965e-pasts: Martins.Panke@tm.gov.lvBrīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536