Informācija presei
Tieslietu ministrs pieņem astoņu zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu
Pirmdien, 14. augustā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēma astoņu tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu.                   Svinīgo solījumu nodeva zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas palīdze Elīna Konone, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmaņa palīdze Eva Feldmane, zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka palīdze Kristīne Damalte, zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas palīdze Arta Šmukste, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova palīdze Ilze Kaļva, zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas palīdze Maija Celma, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas palīgs Andrejs Voronovs, kā arī zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas palīdze Sandra Podniece. Nododot svinīgo solījumu, tiesu izpildītāju palīgi solīja godīgi un apzinīgi pildīt savus amata pienākumus. Sveicot jaunos palīgus, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka tiesu izpildītāja palīgam ir svarīga loma tiesiskās kārtības nodrošināšanā, turklāt amata veikšanā būtiskas ir ne vien juridiskās zināšanas, bet arī cilvēcīga attieksme un psiholoģiskā noturība darbā ar izpildu lietu dalībniekiem.   Papildu informācija: Tiesu izpildītāja palīgu amatā arī apstiprina tieslietu ministrs. Zvērinātam tiesu izpildītājam var būt vairāki palīgi, kuri darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Tiesu izpildītāja palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā. Par zvērināta tiesu izpildītāja palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, prot valsts valodu augstākajā līmenī, ieguvis jurista kvalifikāciju vai sekmīgi apgūst tiesību zinātnes valsts akreditētā programmā augstskolā un vismaz gadu strādā zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā.   FOTO   Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv