Informācija presei
Tieslietu ministrs pieņem tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu
Trešdien, 28. novembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēma četru zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu. Solījumu godīgi un apzinīgi pildīt savus amata pienākumus deva Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Zaķes palīdze Jūlija Survilo, Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova palīdze Līga Pavlova, Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas palīgs Edgars Cgojevs un Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines palīgs Artūrs Detlavs. Pēc svinīgā solījuma pieņemšanas tieslietu ministrs savā uzrunā jaunajiem tiesu izpildītāju palīgiem norādīja, ka viņi ir izvēlējušies atbildīgu profesiju. Viņu darbā ir nepieciešamas ne tikai juridiskās zināšanas, bet arī labas psihologa iemaņas, jo šajā profesijā ir ļauts vadīt arī mediācijas procesu, uzsvēra Dz. Rasnačs. “Jūs esat tiesu varas sastāvdaļa un jums būs jāsaskaras ar konkrētu cilvēku likteņiem. Tāpēc saskarsmē ar klientiem novēlu spēt sabalansēt likumā un tiesas spriedumā noteikto uzdevumu izpildi ar cilvēcisko faktoru,” tiesu izpildītāju profesijai uzticēto atbildību akcentēja ministrs. Ar solījuma došanu jaunos tiesu izpildītāju palīgus sveica arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāve Elīna Avota, novēlot izturību, pacietību un cilvēciskumu turpmākajā darbā. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā, kā arī ar viņa izsniegtu atļauju palīgam ir tiesības veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā, kā arī veikt amata darbības, lai nodrošinātu parādnieka kustamās mantas vai nekustamā īpašuma izsoles noturēšanu un tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi. Lai iegūtu zvērināta tiesu izpildītāja palīga tiesības, kandidātiem ir jānokārto eksāmens un jāsaņem pozitīvs Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes novērtējums. Latvijā šobrīd praktizē 99 zvērināti tiesu izpildītāji un pie viņiem strādā 36 palīgi.