Informācija presei
Tieslietu ministrs pieņem tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu
Trešdien, 11. janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēma trīs zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu. Zvērinātu tiesu izpildītāju palīgi tieslietu ministram deva solījumu godīgi un apzinīgi pildīt savus pienākumus. Tieslietu ministrs apstiprināja Aigaru Ermansonu, Daci Strautnieci un Edgaru Vinovski par palīgiem tiesu izpildītājiem, kuri savas amata darbības veic Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā.
Sveicot jaunos palīgus, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka tiesu izpildītājam un viņa palīgam ir svarīga loma spriedumu izpildes procesā, nodrošinot ātru un tiesisku sprieduma izpildes procesu, kā arī piedzinēja un parādnieka interešu aizsardzību. Amata darbību veikšanā ir nepieciešamas gan juridiskās zināšanas, gan labas saskarsmes spējas un psiholoģiskā noturība darbā ar izpildu lietu dalībniekiem. Tiesu izpildītājam noderētu arī mediatora prasmes, atzina tieslietu ministrs.
Jaunajiem palīgiem tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs novēlēja panākumus viņu darbā un turpināt profesionālo izaugsmi, nākotnē kļūstot par labiem tiesu izpildītājiem, kā arī ar sava darba piemēru celt savas profesijas prestižu. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā, kā arī ar viņa izsniegtu atļauju palīgam ir tiesības veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā, kā arī veikt amata darbības, lai nodrošinātu parādnieka kustamās mantas vai nekustamā īpašuma izsoles noturēšanu un tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi. Lai iegūtu zvērināta tiesu izpildītāja palīga tiesības, kandidātiem ir jānokārto eksāmens un jāsaņem pozitīvs Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes novērtējums. Latvijā šobrīd praktizē 101 zvērināts tiesu izpildītājs un pie viņiem strādā 25 palīgi.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.