Informācija presei Jaunumi
Svinīgais solījums

Trešdien, 7.decembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns pieņēma sešu zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu.

Solījumu godīgi un apzinīgi pildīt savus amata pienākumus deva Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas palīgs Kristaps Bērziņš, Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas palīdze Patrīcija Cgojeva, Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova palīdze Džeina Dervenīka, zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas palīdze Ilze Podkalne, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna palīdze Ksenija Putāne un zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines palīdze Sabīne Surna.

Pēc svinīgā solījuma pieņemšanas tieslietu ministrs savā uzrunā apsveica jaunos tiesu izpildītāju palīgus ar izdarīto izvēli strādāt atbildīgā amatā un īpaši uzsvēra viņu svarīgā darba nozīmi taisnīguma nodrošināšanā, profesionāli un neatkarīgi izpildot tiesu pieņemtos nolēmumus.

Tiesu izpildītāja palīgu amatā apstiprina tieslietu ministrs. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā, kā arī ar viņa izsniegtu atļauju palīgam ir tiesības veikt tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi. Lai iegūtu zvērināta tiesu izpildītāja palīga tiesības, kandidātiem ir jānokārto eksāmens un jāsaņem pozitīvs Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes novērtējums. Latvijā šobrīd praktizē 93 zvērināti tiesu izpildītāji un pie viņiem strādā 41 palīgs.

 

Informāciju sagatavoja:
Andris Vitenburgs
Tieslietu ministra preses sekretārs
Tālrunis: 67036759, e-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.