Šodien, 20. septembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pieņēma zvērināta notāra palīdzes Zanes Kūmiņas solījumu.Zvērināta notāra palīdze apņēmās būt uzticīgi Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, kā arī sargāt personu tiesiskās intereses un uzticētās vērtības.Gaidis Bērziņš uzsvēra, ka notārs ir prestiža profesija un gan notāriem, gan notāru palīgiem savā darbā ir jābūt ļoti zinošiem, erudītiem, informētiem un tajā pašā laikā uzmanīgiem. „Arī atsevišķi notikumi liecina, ka notāriem jābūt ļoti uzmanīgiem un jāaizsargā sabiedrības intereses pret dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Notārs, kurš apzinīgi veic savu darbu, ir arī palīgs policijai un citām tiesībsargājošajām iestādēm, novēršot noziedzīgus nodarījumus”, teica ministrs.Zane Kūmiņa strādās zvērinātas notāres Baibas Dambes palīdzes amatā tās prakses vietā Ogrē, Ceriņu ielā 14.Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadus darbojušies pie zvērināta notāra.Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma vai citas attaisnotas prombūtnes laikā.Mārtiņš PankeTieslietu ministra preses sekretārstālr. 7036740, 26556965e-pasts: Martins.Panke@tm.gov.lvBrīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536