Informācija presei
Tieslietu ministrs pieņem zvērināta notāra palīga svinīgo solījumu
Trešdien, 21.decembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēma zvērināta notāra palīga Laura Makara svinīgo solījumu. Zvērināta notāra palīgs tieslietu ministram deva solījumu godīgi un apzinīgi pildīt savus pienākumus. Pēc svinīgā solījuma nodošanas tieslietu ministrs apstiprināja Lauri Makaru par zvērinātas notāres Ināras Ceičas palīgu Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina, ka zvērināta notāra palīga amats ir ļoti atbildīgs – strādājot šajā amatā, viņš var kļūt par zvērinātu notāru. “Pildot amata pienākumus, ir jābūt laipnam pret apmeklētāju, jāspēj saskatīt iespējamos riskus un skaidrot tiesiska darījuma juridiskos aspektus”, uzsvēra tieslietu ministrs. Zvērināta notāra palīgs ir tiesīgs aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas pilsoņi, kas ir sasnieguši 21 gada vecumu, ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadus strādājuši pie zvērināta notāra. Latvijā šobrīd praktizē 106 zvērināti notāri un pie viņiem strādā 63 palīgi.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.