Šodien, 4. aprīlī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pieņēma triju zvērinātu notāru palīgu solījumu.Zvērinātu notāru palīgi apņēmās būt uzticīgi Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, kā arī sargāt personu tiesiskās intereses un uzticētās vērtības.Gaidis Bērziņš uzsvēra, ka notārs ir prestiža profesija un notāra palīga solījuma nodošana ir solis ceļā uz to. „Jums vēl ir daudz jāmācās un jāapgūst, taču es vēlu Jums veiksmi Jūsu darbā un sasniegt Jūsu mērķus, jo notāri Latvijai ir vajadzīgi,” teica ministrs.Šodien solījumu nodeva zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles palīdze Arta Cvetkova, zvērinātas notāres Ināras Dzenes palīdze Anita Slagovska un zvērinātas notāres Zanes Ernštreites palīdze Inese Krūmiņa.Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadus darbojušies pie zvērināta notāra.Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma vai citas attaisnotas prombūtnes laikā.Mārtiņš PankeTieslietu ministra preses sekretārstālr. 7036740, 26556965e-pasts: Martins.Panke@tm.gov.lvBrīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536