Informācija presei
Tieslietu ministrs pieņem zvērinātu notāru palīgu svinīgo solījumu
Ceturtdien, 15. novembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēma divu zvērinātu notāru palīgu svinīgo solījumu. Notāru palīdzes Zanda Lakstīgala-Veilande un Māra Veisa tieslietu ministram deva solījumu godīgi un apzinīgi pildīt savus amata pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses un viņām uzticētās lietas un vērtības. Pēc svinīgā solījuma došanas Zanda Lakstīgala-Veilande sāks pildīt Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes palīga pienākumus, savukārt Māra Veisa – Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Jūrmalā zvērinātas notāres Lindas Damanes palīga pienākumus. Sveicot abas notāru palīdzes ar stāšanos amatā, ministrs atzinīgi novērtēja viņu iegūto izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ļoti svarīga šajā atbildīgajā darbā. Dz.Rasnačs pauda gandarījumu, ka Latvijas notariātam pievienojas augstas kvalifikācijas juristi. “Šajā profesijā ir svarīgi apliecināt savas profesionālās zināšanas un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes. Vienlaikus tiek sagaidīta labvēlīga attieksme pret klientiem, kas vēršas pie Jums pēc palīdzības juridisku jautājumu risināšanā”, notariāta lomu akcentēja tieslietu ministrs. Vēlot veiksmi turpmākajā darbā, Dz.Rasnačs aicināja jaunās notāru palīdzes pilnveidot savu profesionālo kompetenci un nākotnē kļūt par notārēm. Zvērināta notāra palīgs ir tiesīgs aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Ja šajā amatā viņš ir darbojies vismaz divus gadus, tad pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas zvērināta notāra palīgam ir priekšrocības tikt apstiprinātam par zvērinātu notāru. Šobrīd juridisko palīdzību ir iespējams saņemt 100 zvērinātu notāru birojos, tajos strādā arī 66 notāru palīgi.