Tieslietu ministrs Mareks Segliņš pieprasīs tikšanos ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, lai nekavējoties apspriestu finanšu situāciju Latvijas tieslietu sistēmā. Šādu lēmumu ministrs pieņēma, tiekoties šodien ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un ģenerālprokuroru Jāni Maizīti. Tā kā visas tieslietu sistēmas iestādes ir savstarpēji saistītas ne tikai funkcionāli, bet arī ar likumu „Par tiesu varu”, kur noteikta tiesu iestāžu neatkarība, iestāžu vadītāji vienojās, ka iespējamais budžeta samazinājums ir jāskatās sistēmā kopumā, lai neizjauktu līdz šim izstrādāto kārtību un kopējo līdzsvaru tieslietu sistēmā. Ministrs uzskata, ka informācija par finansiālo situāciju Augstākās tiesas, ģenerālprokuratūras, kā arī rajonu un apgabaltiesu budžetos, ir satraucoša. Tālāka budžeta samazināšana var būt saistīta ne tikai ar darbinieku atbrīvošanu tiesās un prokuratūras iestādēs, bet pat ar tiesu un prokuratūras iestāžu skaita samazināšanu valstī. Tas savukārt rada draudus Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzībai un valsts tiesiskumam kopumā. Ministrs uzskata, ka sarunā ar premjeru par tieslietu sistēmas budžetu ir jāpiedalās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājam, Satversmes tiesas priekšsēdētājam un ģenerālprokuroram. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv