Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns rīt, 2013. gada 19.februārī, dosies uz Briseli parakstīt Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padomē Latvija konsekventi ir paudusi atbalstu Vienotās patentu sistēmas izveidei. Ar šī nolīguma parakstīšanu dalībvalstis parāda savu gatavību vienotas patenttiesvedības izveidei un līdz ar to lētākas un pieejamākas patentēšanas ieviešanai, kas ir būtiska inovāciju attīstībai un izaugsmei kopumā, veicinot uzņēmumu konkurētspēju Eiropas tirgū. Jau 10 gadus ES līmenī norisinās darbs, lai izveidotu vienotu ES patentu aizsardzības sistēmu, kuras mērķis ir radīt vienkāršāku, efektīvāku un lētāku patenta piešķiršanas un aizsardzības sistēmu, paverot iespējas saņemt patentu tiem uzņēmumiem, kam iepriekš finansiālu apstākļu dēļ nebija iespēju savu izgudrojumu patentēt. Šobrīd Eiropas patents ir jāapstiprina katrā valstī atsevišķi, ievērojot katras valsts nacionālā tiesiskā regulējuma prasības, tostarp arī tulkošanas prasības. Bez tam šāda kārtība ir ekonomiski neizdevīga, jo īpaši MVU. Pašlaik viena Eiropas patenta apstiprināšana daļā no ES dalībvalstīm izmaksā EUR 20 000, no kuriem aptuveni EUR 14 000 ir tulkošanas izmaksas vien. Ar Vienotā patenta izveidi 25 dalībvalstis aptveroša Eiropas patenta izmaksas nepārsniegtu aptuveni EUR 6 200, un to tulkošanas izmaksas veidotu aptuveni tikai 10 % no šīs summas. Lai sasniegtu vienotās patentaizsardzības mērķi, nepieciešams izveidot tiesu, kura būtu kompetenta izskatīt strīdus, kas izriet no vienotās patentaizsardzības sistēmas. Minētā nolīguma mērķis ir izveidot patentu tiesvedības sistēmu, lai samazinātu esošās izmaksas un komplicētību, ko rada vienlaicīga strīdu izskatīšana vairākās dalībvalstīs, un garantētu tiesisko noteiktību, novēršot pretrunīgus spriedumus. Šai tiesai būs ekskluzīva kompetence attiecībā uz Eiropas patentu un Vienoto patentu aizsardzību. Vienotā patentu tiesa tiek plānota kā specializēta patentu tiesa, kuras spriedumiem būs spēks visās Vienotās patentu tiesas izveides nolīguma dalībvalstu teritorijās. Vienotās patentu tiesas sistēmu veidos Pirmās instances tiesa, kurā ietilpst Centrālā nodaļa, kā arī vietējās un reģionālās nodaļas dalībvalstīs, un Apelācijas tiesa. Centrālā nodaļa atradīsies Parīzē, Minhenē un Londonā. Katrai nodaļai saskaņā ar Vienotās patentu tiesas nolīguma pielikumu būs sava kompetence, kas atkarīga no lietu iedalījuma, kura pamatā ir Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas noteikto starptautisko patentu klasifikācijas sistēma. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv