Informācija presei
Tieslietu ministrs rīt pasniegs balvu „Jaunrade tiesiskai Latvijai”
Jau pagājis gads, kad tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ievadot tieslietu sistēmas 95. jubilejas gadu, iesāka jaunu tradīciju: ieviesa ministra apbalvojumu „Jaunrade tiesiskai Latvijai”. Tieslietu ministrs balvu pasniedz vienu reizi gadā vienam nozares darbiniekam kā pateicību un atzinību par iepriekšējā gadā veikto radošo ieguldījumu tieslietu sistēmas efektivizēšanā. Tieslietu ministrs vēlas, lai šī apbalvojuma ieviešana motivētu ikvienu tieslietu sistēmā strādājošo meklēt jaunus risinājumus ikdienas darbā, „atmodinātu radošo garu, kas snauž katrā no mums”, kas rezultātā uzlabotu visu tieslietu nozares darbu. Tieslietu ministra balvu „Jaunrade tiesiskai Latvijai” 2013 izveidoja mākslinieks Artis Nīmanis, idejiskā sadarbībā ar mākslinieku Ivaru Mailīti. Pirmo radošuma balvu tieslietu sistēmā saņēma Edgars Līcītis - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors - par mūsdienīgu pieeju un risinājumiem, kuri dubultā apmērā ietekmēja izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanu. Arī šogad balvu ir darinājis Artis Nīmanis (An@Angel), un, tā kā radošums izpaužas daudzveidīgi, tad arī balvai šogad būs jauns veidols. Turpinot Tieslietu ministrijas 95.jubilejas gadā iesākto tradīciju –arī šogad, šo piektdien, 17.janvārī plkst.13.00 ministrs aicina kopā Tieslietu ministrijas Spoguļu zālē (3.stāvā pirms Sarkanās zāles) visus ministrijas un padotības iestāžu darbiniekus, lai godinātu kādu kolēģi. Kas būs ministra balvas „Jaunrade tiesiskai Latvijai ”2014  saņēmējs, to uzzināsim jau šo piektdien! Savu dalību lūdzu pieteikt liga.adamsone@tm.gov.lv   Līga ĀDAMSONE Tieslietu ministra preses sekretāre Brīvības bulv. 36, Rīga, LV - 1536 +371 67036759; +371 29334423