Tieslietu ministrs rosina stiprināt bērnu tiesību un interešu aizsardzību arī publiskajā telpā
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs 2015.gada 2.novembrī tikās ar tiesībsargu Juri Jansonu, lai pārrunātu aktuālos bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, tostarp sadarbības veicināšanas iespējas ar medijiem ar mērķi stiprināt bērnu interešu aizsardzību attiecībā uz informācijas publiskošanu. Tieslietu ministrs ir iecerējis attīstīt visu iesaistīto pušu sadarbību augstāko amatpersonu līmenī, lai iespējami izskaustu gadījumus, kad publiskajā telpā nonāk informācija par bērnu saistībā ar to statusu tiesvedībā vai veselības stāvokli. Ministra ieskatā, nav pieļaujams, ka sensitīva informācija par bērniem nonāk informatīvajā telpā, jo tas skar ne tikai paša bērna intereses un ietekmē viņa turpmāko dzīvi, bet arī to tuviniekus. Diskusija par šo jautājumu ir aktualizēta, ņemot vērā to, ka nereti publiskajā telpā nonāk tāda informācija par bērniem, cietušajiem, lieciniekiem, kā arī aizdomās turētajiem un citām personām, kas neatbilst to procesuālajam statusam, vai arī tāda informācija, kas nav izpaužama, un tai ar likumu ir noteikta īpaša aizsardzība.     Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv