Informācija presei
Tieslietu ministrs sasauc pirmo sertificētu mediatoru kopsapulci
Ceturtdien, 27.novembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atklāja pirmo sertificētu mediatoru kopsapulci. Kopsapulce notika Abrenes ielas tiesu nama konferenču zālē (Rīgā, Abrenes ielā 3), un tās laikā tika ievēlēta Sertificētu mediatoru padome (Padome).
Dzintars Rasnačs, atklājot sanāksmi, vēlēja mediatoriem veiksmi darbā un pauda cerību, ka mediācijas procesa iedzīvināšana civiltiesisko strīdu risināšanā atslogos Latvijas tiesas: „Ceru, ka šīs profesijas pārstāvji daudziem cilvēkiem nesīs izlīgumu, mieru un saticību. Prognozējam, ka mediatoru darba rezultātā tiesas tiks atslogotas vismaz par 10% civiltiesiskajos strīdos. Mediatori turpmāk būs miera un saticības nesēji starp konfliktā iesaistītajiem, jeb īsāk sakot – mierneši”.
Kopsapulces laikā Padomes locekļi tika izvēlēti no mediatoru vidus. Aizklātā balsojuma rezultātā tika atbalstīts šāds Padomes sastāvs: Kristīne Dārzniece, Laura Žukovska, Lelde Kāpiņa, Laima Ārija Zelmene un Baiba Kalnmeiere. Jau iepriekš ziņots, ka mediatoru sertifikācijas pārbaudījums tika uzsākts šā gada 1.oktobrī, kas norisinājās trīs kārtās. Uz pirmo mediatoru sertifikācijas eksāmenu bija pieteikušies vairāk nekā simts pretendenti. Savukārt 2014.gada 27.oktobrī tieslietu ministrs pasniedza sertifikātus pirmajiem 24 Latvijā sertificētajiem mediatoriem. Sākot ar 2015.gada 1.janvāri spēkā stāsies kārtība par tiesas ieteiktu mediāciju: tiesai būs pienākums ieteikt mediāciju lietas dalībniekiem. Iesakot mediatoru, tiesai jābūt pārliecinātai par mediatora profesionalitāti, kā arī spēju kvalitatīvi un efektīvi vadīt mediācijas procesu, tādēļ nepieciešama mediatoru sertifikācija un atestācija. Fotogrāfijas no kopsapulces pieejamas fotogrāfiju koplietošanas vietnē Flickr. Papildu informācija: Mediācijas tiesisko regulējumu nosaka Mediācijas likums, kas stājās spēkā šā gada 18.jūnijā. Ministru kabinets šā gada 5.augustā apstiprināja noteikumus par mediatoru sertifikāciju un atestāciju, kas nosaka kārtību, kādā notiek pieteikšanās mediatora sertifikācijas pārbaudījumam, tā  saturu un norisi u.c. jautājumus. Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kurā konfliktējošas puses savstarpēji cenšas panākt strīda risinājumu ar neitrālas trešās personas starpniecību. Mediācijas process koncentrējas uz personu patiesajām interesēm, kas nereti slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām un izvirzītajām prasībām, tādējādi paplašinot konflikta risinājumu iespējas. Mediācijas procesa priekšrocības ir abpusēji izdevīgs risinājums, saglabātas attiecības (tajā skaitā darījumu partneru), kā arī ietaupīti līdzekļi un laiks, kas būtu jāvelta konflikta risināšanai tiesā. Sertificētu mediatoru saraksts pieejams interneta vietnē www.mediacija.lv sadaļā „sertificētu mediatoru saraksts”. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv