Informācija presei Jaunumi
Jānis Bordāns

Rīt, 14. oktobrī, plkst. 10.00 tieslietu ministrs Jānis Bordāns sasauc Reliģijas lietu konsultatīvās padomes tiešsaistes sēdi ar mērķi pārrunāt jautājumus, kas skar reliģisko organizāciju sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī reliģisko organizāciju grāmatvedības jautājumus. Tāpat sēdē paredzēts apspriest jautājumu par sakrālā mantojuma ietvaros pieejamo finansējumu nākamā gada budžeta kontekstā.  

Ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko situāciju valstī, sēdē ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem tiks pārrunāta arī ar Covid-19 pārvaldību saistīto ierobežojumu līdzšinējā un arī iespējamā nākotnes ietekme uz reliģiskajām savienībām (baznīcām) un to darbību. Sēdē plānots pārrunāt arī reliģiskajām organizācijām sniegto un iespējami nepieciešamo valsts atbalstu Covid-19 pārvaldībā.