Tieslietu ministrs: šis ir veiksmīgākais gads TM sadarbībā ar arodbiedrībām un darba devējiem
Šogad notiek aktīvs Tieslietu ministrijas dialogs ar sociālajiem partneriem, uzsvēra tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs šodien notikušajā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē, kurā ministri un sociālie partneri apsprieda vidēja termiņa budžeta prioritātes nākamajiem trim gadiem. “Aktīvā sadarbība ar sociālajiem partneriem un Finanšu ministriju ir devusi konkrētus rezultātus. Lepojos, ka 2016.gads – līdz šim veiksmīgākais sadarbības gads, īpaši, ja runājam par sadarbību ar arodbiedrībām,” uzsver Dzintars Rasnačs. Kā galvenos panākumus nākamā gada budžeta veidošanas gaitā ministrs minēja atalgojuma jautājumu risināšanu tieslietu sistēmā un pamatnostādņu apstiprināšanu maksātnespējas politikas attīstībai. Šobrīd ir panākta konceptuāla vienošanās par atalgojuma paaugstināšanu 2017.gadā tiesu un prokuratūras darbiniekiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām un citām uzņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām ir panākta vienošanās par nozīmīgu pavērsienu maksātnespējas procesa reformu īstenošanā, lai stiprinātu tiesisko vidi godīgas uzņēmējdarbības attīstībai un ārvalstu investīciju piesaistei. Tieslietu ministrs pauda cerību, ka nākamajā gadā sadarbība ar sociālajiem partneriem attīstīsies un tās rezultāti būs redzami sabiedrības labklājības pieaugumā un tautsaimniecības attīstībai labvēlīgākas tiesiskās vides veidošanā.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.