Informācija presei
Šodien tieslietu ministrs Jānis Bordāns pieņēma tiesu izpildītāju palīgu svinīgos solījumus. Jaunie tiesu izpildītāju palīgi Dace Steina, Evita Eistere, Inese Dogais, Matīss Locis, Ģirts Jirgensons apņēmās būt uzticīgi Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, kā arī sargāt personu tiesiskās intereses un uzticētās vērtības. Tiesu izpildītāja palīgu amatā apstiprina tieslietu ministrs. Zvērinātam tiesu izpildītājam var būt vairāki palīgi, kuri darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Tiesu izpildītāja palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā. Par zvērināta tiesu izpildītāja palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, prot valsts valodu augstākajā līmenī, ieguvis jurista kvalifikāciju vai sekmīgi apgūst tiesību zinātnes valsts akreditētā programmā augstskolā un vismaz gadu strādā zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā. Foto galerija Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv ; Tālr. 67036759; 29334423