Informācija presei
Šodien 19.jūnijā tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pieņēma zvērināta notāra palīga Andreja Bukina solījumu. Zvērināta notāra palīgs Andrejs Bukins apņēmās būt uzticīgs Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, kā arī sargāt personu tiesiskās intereses un uzticētās vērtības. „No šī brīža Jūs esat pilntiesīgi piederīga Latvijas tiesu sistēmai. Jums nāksies daudz ko apgūt, lai spētu juridiski pareizi risināt dažādās dzīves situācijas, taču es vēlu Jums veiksmi Jūsu darbā un panākumus, sasniedzot mērķus, jo notāri Latvijai ir vajadzīgi”, sveicot notāra palīgu, teica ministrs un uzsvēra, ka notārs ir prestiža profesija un notāra palīga solījuma nodošana ir pirmais solis ceļā uz to. Zvērināta notāra palīgu, pamatojoties uz zvērināta notāra priekšlikumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvu atsauksmi, apstiprina amatā tieslietu ministrs, pēc notāra palīga solījuma godīgi un apzinīgi pildīt savus pienākumus nodošanas ministram. Tātad šodien tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pieņēma zvērinātas notāres Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Rīgā Sandras Stīpnieces palīga Andreja Bukina solījumu. Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadus darbojušies pie zvērināta notāra. Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv ; Tālr. 67036759; 29334423