Informācija presei
Šodien tieslietu ministrs Jānis Bordāns pieņēma notāra palīdžu Ievas Krūmiņas un Ingas Kazakas svinīgo solījumu. Tieslietu ministram notāra palīga solījumus nodeva Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes palīdze Ieva Krūmiņa un Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ilzes Metuzāles palīdze Inga Kazaka. „Sveicu Jūs ar šo pirmo soli, kuru sperat, lai pilntiesīgi būtu piederīgas Latvijas tiesu sistēmai! Notārs ir prestiža un valsts tiesiskai kārtībai un drošībai nozīmīga profesija. Jūs esat sava izvēlētā ceļa sākuma posmā, Jums nāksies daudz ko apgūt, taču es vēlu Jums veiksmi un panākumus,” sveicot jaunās notāru palīdzes, teica ministrs Jānis Bordāns. Zvērināta notāra palīgs apņēmās būt uzticīgs Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, kā arī sargāt personu tiesiskās intereses un uzticētās vērtības. Zvērināta notāra palīgu, pamatojoties uz zvērināta notāra priekšlikumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvu atsauksmi, apstiprina amatā tieslietu ministrs, pēc notāra palīga solījuma godīgi un apzinīgi pildīt savus pienākumus nodošanas ministram. Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadus darbojušies pie zvērināta notāra. Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Fotogalerija Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv ; Tālr. 67036759; 29334423