Informācija presei
Šodien 12.jūlijā tieslietu ministrs Jānis Bordāns pieņēma zvērināta notāra palīga un četru tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu. Zvērināta notāra palīdze Inga Kudeikina un zvērinātu tiesu izpildītāju palīgi Nauris Miglavs, Dana Krūmiņa, Inese Bāliņa un Elīna Balasanjana apņēmās būt uzticīga Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, kā arī sargāt personu tiesiskās intereses un uzticētās vērtības. „Sveicu jūs ar šo pirmo soli, kuru jūs sperat, lai pilntiesīgi būtu piederīgi Latvijas tiesu sistēmai! Notāri un tiesu izpildītāji ir prestižas un valsts tiesiskai kārtībai un drošībai nozīmīgas profesijas. Jūs esat sava izvēlētā ceļa sākuma posmā, jums nāksies daudz ko apgūt, taču es vēlu jums veiksmi un panākumus,” sveicot jaunos notāra un tiesu izpildītāju palīgus, teica ministrs. Šodien tieslietu ministrs Jānis Bordāns pieņēma Rīgas  apgabaltiesas zvērināta notāra Hermaņa Vidžupa palīdzes Ingas Kudeikinas, Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska palīga Naura Miglava, Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas palīdzes Danas Krūmiņas, Rīgas  apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga palīdzes Ineses Bāliņas un Rīgas  apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska palīdzes Elīnas Balasanjanas solījumus. Zvērināta notāra palīgu, pamatojoties uz zvērināta notāra priekšlikumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvu atsauksmi, apstiprina amatā tieslietu ministrs, pēc notāra palīga solījuma godīgi un apzinīgi pildīt savus pienākumus nodošanas ministram. Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadus darbojušies pie zvērināta notāra. Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Tiesu izpildītāja palīgu amatā arī apstiprina tieslietu ministrs. Zvērinātam tiesu izpildītājam var būt vairāki palīgi, kuri darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Tiesu izpildītāja palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā. Par zvērināta tiesu izpildītāja palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, prot valsts valodu augstākajā līmenī, ieguvis jurista kvalifikāciju vai sekmīgi apgūst tiesību zinātnes valsts akreditētā programmā augstskolā un vismaz gadu strādā zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv ; Tālr. 67036759; 29334423