Informācija presei
Tieslietu ministrs šodien pieņēma zvērinātas notāres palīdzes solījumu
Šodien tieslietu ministram Jānim Bordānam svinīgo solījumu nodeva zvērinātas notāres palīdze Ilze Roze. Ilze Roze būs Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes palīdze. Zvērināta notāra palīdze savā solījumā ministram apņēmās būt uzticīga Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, kā arī sargāt personu tiesiskās intereses un uzticētās vērtības. Zvērināta notāra palīgu, pamatojoties uz zvērināta notāra priekšlikumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvu atsauksmi, apstiprina amatā tieslietu ministrs, pēc notāra palīga solījuma godīgi un apzinīgi pildīt savus pienākumus nodošanas ministram. Par zvērināta notāra palīgiem var būt Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadus darbojušies pie zvērināta notāra. Zvērināta notāra palīgs var aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv ; Tālr. 67036759; 2933442