Tiekoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Padomes, valdes un biedru Kompetenču padomju pārstāvjiem, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš solīja rast ātru risinājumu komercstrīdu izskatīšanas efektivizācijai un reiderisma izskaušanai. „Uzņēmēji kā ļoti būtisku problēmu izceļ ilgstošo komercstrīdu risināšanas kārtību tiesu ceļā,” diskusijā uzsvēra LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, paužot uzņēmēju rosinājumu komercstrīdu izskatīšanā noteikt īpašu kārtību, kardināli saīsinot lietu izskatīšanas termiņus. G.Bērziņš apliecināja, ka Tieslietu ministrijā tiek strādāts, meklējot problēmsituācijas risinājumus. „Pirmkārt, mediācija būtu nosakāma kā obligāts komercstrīda izšķiršanas process pirms tiesas, otrkārt - komercstrīdu izskatīšanas paātrināšanai lietu varētu izskatīt divās, nevis trīs tiesu instancēs kā līdz šim”. LTRK biedri pauda atbalstu minētajiem priekšlikumiem. „Tā sauktās reiderisma problēmas risināšanā uzmanība jāfokusē uz kapitāldaļu atsavinātāja gribas īstuma pierādīšanu,” sarunā uzsvēra tieslietu ministrs kā instrumentus mērķa sasniegšanai minot zvērināta notāra vai Uzņēmumu reģistra apliecinājumus paraksta autentiskumam, vai arī e-paraksta lietojumu”. Tikšanās laikā tika pārrunāti arī ar šķīrējtiesu normatīvā regulējuma pilnveidi, mediācijas likumprojekta, lobija tiesiskā regulējuma izstrādi saistīti jautājumi. LTRK ielūdza tieslietu ministru un ministrijas pārstāvjus uz konferenci, kas būs veltīta ārvalstu šķīrējtiesu prakses analīzei un veiksmīgāko, jomu regulējošo normu pielāgošanai Latvijas situācijā. J.Endziņš sarunā īpaši uzsvēra, ka LTRK biedri vienmēr ir iestājušies par lobēšanas tiesiskā regulējuma izstrādi, turklāt redz to kā nekavējoši veicamu darbu un ir gatavi aktīvi iesaistīties likuma izstrādē. Jau ziņots, ka lai pārrunātu uzņēmēju priekšlikumus Komerclikuma pilnveidei, iespējamās izmaiņas šķīrējtiesu darbības normatīvajā regulējumā, kā arī rastu iespējas paātrināt komercstrīdu izskatīšanu tiesās, LTRK vadības – Padomes, valdes un biedru Kompetenču padomju – pārstāvji šodien, 29.februārī LTRK Namā tikās ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu. LTRK ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedzot uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus. LTRK pārstāv 999 uzņēmumu, kas darbojas visās tautsaimniecības nozarēs. LTRK ir arī viena no vecākajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām – tā ir uzņēmēju balss kopš 1934.gada! Papildu informācijai: Sabiedrisko attiecību dienests Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera T. + 371 67830825 M.: + 371 26469946 LTRK_info[at]chamber.lv www.chamber.lv