Informācija presei
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir apņēmības pilns pakāpeniski visos tieslietu sistēmas uzņēmumos un iestādēs turpināt ieviest mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas: „Tas ir nepieciešams, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību”. Tieslietu ministrijas padotībā esošais Uzņēmumu reģistrs (UR) ir spēris soli šai virzienā un ministrs ir gandarīts par UR ieviesto jauno un mūsdienīgo e- pakalpojumu portālā www.Latvija.lv, kuru izmantojot, var pilnībā elektroniski reģistrēt savu uzņēmumu, neizejot no mājas. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns šodien klātienē apsveica pirmās elektroniski reģistrētās komercsabiedrības „Ajanapa” jauno uzņēmēju no Valmieras Jāni Gaili un aicina visus jaunos un apņēmības pilnos komersantus aktīvi lietot e-pakalpojumus, jo tie ir ieviesti un darbojas cilvēku ērtību nodrošināšanai. Ar cieņu, Līga ĀDAMSONE Tieslietu ministra preses sekretāre Brīvības bulv. 36, Rīga, LV - 1536 +371 67036759; +371 29334423