Tieslietu ministrs tiekas ar jauniecelto VZD ģenerāldirektori
Piektdien, 2.septembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar jauniecelto Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektori Solvitu Zvidriņu, lai apspriestu galvenās dienesta prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo rīcību. Sarunas laikā galvenā uzmanība tika veltīta VZD rīcības virzieniem stratēģisko prioritāšu sasniegšanai. Tieslietu ministrs un VZD vadītāja pārrunāja arī sadarbības iespējas ar Latvijas Pašvaldību savienību. Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka konkrētu likumdošanas iniciatīvu virzīšanai ir jānotiek ciešā dialogā ar pašvaldībām, piemēram, pilnveidojot kadastrālās vērtēšanas sistēmu un diskutējot par nepieciešamajām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa politikā. Tieslietu ministrs un jaunieceltā VZD vadītāja vienojās, ka stratēģiskās prioritātes būs jaunais Valsts kadastra likumprojekts, kas nodrošinās efektīvu aktuālo kadastra datu ieguvi un pāreju uz kadastru kā objektu reģistru, kā arī kadastrālās vērtēšanas modeļa uzlabošana un izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa politikā. Starp galvenajām VZD prioritātēm būs arī vienotās arhīva datu glabātuves infrastruktūras izveide un moderno tehnoloģiju izmantošana tās attīstībā. Sarunas laikā tieslietu ministrs aktualizēja arī problēmas, kas saistītas ar būvju kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) pakalpojumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Tāpat arī ministrs pauda pārliecību, ka VZD aktīvi iesaistīsies tiesiskā regulējuma pilnveidošanā par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu attiecībā uz privatizētajām daudzdzīvokļu mājām.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.