Informācija presei
„Labrīt!” tā latviešu valodā šodien, ierodoties iepazīšanās vizītē pie Latvijas tieslietu ministra Jāņa Bordāna, sveicināja jaunais Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Jangs Guocjans (Yang Guoqiang). Arī turpmākā tikšanās notika abu pušu dzimtajās valodās, kas noteikti bija par pamatu draudzīgam un atvērtam dialogam. Sarunas gaitā ministrs un vēstnieks pieskārās jautājumiem saistībā ar abu valstu tiesisko sadarbību un straujo ekonomisko attīstību. Kā pozitīvs attiecību veicinātājs tikai minēts pagājušajā gadā Rīgā veiksmīgi notikušais Starptautiskais Ķīnas uzņēmējdarbības forums, kas pavēra plašākas iespējas tiešu kontaktu nodibināšanā starp valstu uzņēmējiem. Atzinīgi vārdi tika veltīti sadarbībai kultūras jomā, tieši šobrīd tieslietu ministrs pilda arī Latvijas kultūras ministra pienākumus, jo kolēģe Ķīnā piedalās forumā par kultūras sadarbības attīstību nākotnē. Vēstnieks iepazīstināja ministru ar Ķīnas vēsturi, Ķīnas tieslietu sistēmu, kas ir vērsta uz sabiedrības interesēm, un valsts skatījumu diplomātisko attiecību turpmākā virzībā. Ministrs un vēstnieks bija vienisprātis, ka nav svarīgi, vai valsts ir maza, vai liela, būtiski ir attīstīt miermīlīgu un uz savstarpēju cieņu vērstu ārpolitiku, nodrošinot valsts iekšējo stabilitāti. Jānis Bordāns un Jangs Guocjans apstiprināja piekrišanu un cieņu pirmskara Latvijas tieslietu ministra Hermaņa Apsīša savulaik teiktajam: "Kur ir tiesības, tur ir kārtība, kur kārtība, tur drošība, bet kur drošība, tur miers un saticība". Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā Janga Guocjana akreditācija notika š.g. 9.aprīlī. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv