Tieslietu ministrs tiekas ar LTRK pārstāvjiem
Trešdien, 3. aprīlī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Juridisko komiteju, Padomi un Prezidiju. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns sarunā ar LTRK pārstāvjiem kā savu galveno prioritāti izvirzīja efektīvu tieslietu sistēmu tautsaimniecības izaugsmei: "Jāuzsver, ka efektīva tieslietu sistēma vienlaikus ir svarīgs pamats arī citām nozarēm un to attīstībai. Savukārt tiesvedības procesu stingrāka uzraudzība, kā arī tiesnešu, prokuroru un advokātu atbildības stiprināšana ir obligāts priekšnosacījums negodprātīgas rīcības izskaušanai tieslietu sistēmā." Uzsverot inovatīvu tehnoloģisko risinājumu lomu tieslietu sistēmas attīstībā, tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja Tiesu administrācijas paveikto moderno tehnoloģiju ieviešanā tiesu darbā, kā arī uzsvēra ar Iekšlietu ministriju noslēgtā sadarbības memoranda nozīmi tiesiskuma stiprināšanā: "Viennozīmīgi ir nepieciešama pašreizējo izmeklēšanas un tiesvedības procesu uzlabošana un pilnveidošana, kas nodrošinās ātrus, efektīvus un caurskatāmus  procesus -  no pirmstiesas izmeklēšanas līdz pat tiesas spriedumam – un cels kopējo tiesiskuma līmeni valstī."   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv