Informācija presei
Tieslietu ministrs tiekas ar Moldovas vēstnieku Latvijā
  Ceturtdien, 15. maijā, pie tieslietu ministra Jāņa Bordāna vizītē ieradās Moldovas vēstnieks Latvijā Eudžens Revenko (Eugen Revenco), lai pārrunātu līdzšinējo abu valstu sadarbību tieslietu jomā.       Vizītes ietvaros tieslietu ministrs J.Bordāns ar Moldovas vēstnieku Latvijā E.Revenko pārrunāja abu valstu divpusējo sadarbību, kā īpaši sekmīgu piemēru izceļot īstenoto Twinning projektu "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana".   Vienlaikus vēstnieks E.Revenko atzīnīgi izteicās par Latvijas Tieslietu ministrijas sniegto pieredzi penitenciārajā jomā, probācijas un tiesu ekspertīžu jautājumos. Abas puses bija vienisprātis, ka ir jāturpina pieredzes apmaiņa un sadarbība tieslietu jomā.     Papildu informācija: 2016. gada 11. aprīlī Latvijas un Moldovas Tieslietu ministrijas ir noslēgušas saprašanās memoradu, kurš paredz abu valstu sadarbību jautājumos, kas saistīti ar profesionālās izglītības uzlabošanu, speciālistu apmācību, kā arī informācijas apmaiņu tehnoloģiju attīstības jomā. Twinning projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" ietvaros tiek saskaņots Moldovas Republikas nacionālie tiesību akti datu aizsardzības jomā ar ES juridisko ietvaru un standartiem, stiprinot Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitāti, kā arī sekmējot datu subjektu, datu kontrolieru un datu apstrādātāju izpratni par datu aizsardzības tiesību aktiem.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv