Informācija presei
Šodien tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Tieslietu ministrijas (TM) padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem. Tikšanās sākumā jaunais tieslietu ministrs, iepazīstoties ar vadītājiem un iepazīstinot ar ministra biroja sastāvu, izklāstīja savu tieslietu nozares kopējo redzējumu un iezīmēja sava darba prioritāros virzienus. Galveno vērību Jānis Bordāns tieslietu sistēmas stiprināšanas jomā pievērsīs tiesu procesu efektivizācijai, ieslodzījumu vietu infrastruktūras uzlabošanai, uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, kā arī informācijas tehnoloģiju risinājumu pilnveidei tieslietu nozarē kopumā. „Savā tieslietu ministra darbā uzsvaru vēlos likt uz tiesu darbības efektivizācijas pasākumiem, tiesu procesu termiņu samērīgumu, tai skaitā lieku lielu cerību un pievērsīšu vērību mūsdienīgo informācijas tehnoloģiju – videokonferenču un audio skaņu ierakstu iekārtu produktīvai ieviešanai tiesu praksē. Kā ministrs sekošu tam, lai tiktu ieviestas jaunas tehnoloģijas un sistēmas, bet jau uzstādītās un ieviestās veiksmīgi tiktu apgūtas, lai ieguldītie miljoni sevi attaisnotu, jo tehnoloģiju ieviešana ir ar nolūku sakārtot mūsu valsts tiesisko vidi, kurā mēs ikviens atrodamies, kā arī atvieglotu ikdienas saziņu un darbu,” uzsvēra ministrs. Tikšanās turpinājumā Valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis informēja klātesošos par 2012. Un 2013. gada budžeta iespējām. Klātesošie padotībā esošo iestāžu vadītāji īsumā raksturoja savu esošā brīža situāciju savā jomā un iezīmēja nākotnes redzējumu. Lai detalizēti iepazītos ar padotības iestāžu darbību, tieslietu ministrs tuvākajā laikā plāno klātienes tikšanos katrā iestādē.  Šīs nedēļas laikā tieslietu ministrs ir personīgi apmeklējis visus TM departamentus un struktūrvienības un pārrunājis ar to vadītājiem būtiskākos sasniegumus un plānotos darba virzienus. Tieslietu ministrijas padotībā ir 13 valsts pārvaldes iestādes: Datu valsts inspekcija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Juridiskās palīdzības administrācija, Patentu valde, Satversmes aizsardzības birojs, Tiesu administrācija, Uzņēmumu reģistrs, Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija”, Valsts probācijas dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs Valsts valodas centrs, Valsts zemes dienests. TM pārziņā ir divas kapitālsabiedrības: Tiesu namu aģentūra un Latvijas Vēstnesis. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv