Informācija presei
Tieslietu ministrs tiekas ar Svētā Krēsla Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu
Trešdien, 22. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Juris Jurašs un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina tikās ar Svētā Krēsla Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu V.Em. kardinālu Pīteru K. A. Turksonu (H.Em. Mr Peter Kodwo Appiah Turkson). Tikšanās laikā tieslietu ministrs Jānis Bordāns pateicās par notikušo pāvesta Franciska vizīti Latvijā 2018. gada 24. septembrī un uzsvēra tās vēsturisko un simbolisko nozīmi – 2018. gadā apritēja 100 gadi kopš Latvijas valsts nodibināšanas un 25 gadi kopš pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes Latvijā. “Kristīgās vērtības ir būtiska Latvijas kultūras un vēstures mantojuma daļa, tāpēc, vērtējot valsts sadarbību ar tradicionālajām reliģiskajās savienībām (baznīcām), jāatzīst, ka tā balstās ekumenismā un sasvstarpējā sapratnē un tiek atzīta par veiksmīgu jau desmitu gadu garumā. Esmu gandarīts arī par aizvadīto pāvesta Franciska vizīti, kas deva papildu impulsu ekumeniskās sadarbības stiprināšanai”, sarunas laikā uzsvēra J.Bordāns. Papildu informācija: Viena no Tieslietu ministrijas funkcijām ir politikas izstrāde, organizēšana un koordinēšana reliģisko tiesību jomā. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijs ir pāvesta Franciska izveidota institūcija, kura darbību sāka 2017. gada sākumā. Par tā prefektu (vadītāju) pāvests Francisks iecēla kardinālu Turksonu. Tās kompetencē ir plašs jautājumu loks, kas saistīti ar sabiedrības atstumtajiem, bruņotajos konfliktos un dabas katastrofās cietušajiem, cietumniekiem, bezdarbniekiem, trūcīgajiem, migrāciju, kā arī taisnīguma un miera veicināšanu.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv